Zrozumieć zaburzenia sensoryczne: czym są i jak je rozpoznać?

Zaburzenia sensoryczne są tematem, który od pewnego czasu zdobywa coraz większą uwagę ze strony specjalistów, nauczycieli i rodziców. Często jednak różne objawy i formy zaburzeń sensorycznych są mylone z innymi problemami, takimi jak nadpobudliwość czy nauka. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym są zaburzenia sensoryczne, jak je rozpoznać oraz w jaki sposób można innym pomóc w zrozumieniu tych zaburzeń i zapewnieniu odpowiedniego wsparcia.Czym są zaburzenia sensoryczne?

Definicja zaburzeń sensorycznych

Najogólniej rzecz ujmując, zaburzenia sensoryczne (czyli “sensory processing disorders” – SPD) to kategoria trudności związanych z przetwarzaniem informacji zmysłowych przez mózg. Często słowem tym utożsamiane są zaburzenia integracji sensorycznej (SI). W przypadku osób z zaburzeniami sensorycznymi, mózg ma problemy z odbieraniem, analizowaniem i reagowaniem na bodźce z otoczenia. W efekcie, osoby te mogą odczuwać różnego rodzaju nieprzyjemne wrażenia lub stany emocjonalne, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Warto zaznaczyć, że problemy sensoryczne dotyczą nie tylko dzieci, ale również dorosłych.

Objawy zaburzeń sensorycznych – jak je rozpoznać?

Aby lepiej zrozumieć, co to zaburzenia sensoryczne, warto przyjrzeć się ich objawom. Objawy te są bardzo zróżnicowane, mogą dotyczyć wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch, równowaga, propriocepcja). Oto niektóre z nich:
– nadwrażliwość na dźwięki, tkaniny, światło, smaki czy zapachy
– trudności z koordynacją ruchową (niedostateczne zgranie mięśni)
– niska tolerancja na zmiany i nowości (przywiązanie do rutyn)
– problemy z ukierunkowaniem uwagi, zaangażowaniem w zadanie czy zabawę
– trudności z samoregulacją emocjonalną, skłonność do wybuchów złości

Warto zaznaczyć, że wymienione objawy to jedynie część z possiblity przetwarzania sensorycznego, każda osoba może prezentować inne lub dodatkowe symptomy.

Zaburzenia sensoryczne vs. inne problemy

Najważniejszym problemem, jakie powinnyśmy doświadczaniu w zaburzeniach sensorycznych, jest ich różnorodne opisywane z innymi problemami. Trudności dławić, kontrola sensoryczna odruch dłuższy z nadpobudliwości, jakie dziecko powinni przyjmować przy prowadzeniu działalności. Czasami też może występować połączenie zaburzeń sensorycznych z innymi problemami, takimi jak ADHD, autyzm czy zaburzenia lękowe. Aby prawidłowo zdiagnozować doświadczalne i właściwym treatment, konieczna jest współpraca z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów np. psychologów, terapeutów, nauczycieli.

Jak pomóc osobie z zaburzeniami sensorycznymi?

Osoby z zaburzeniami sensorycznymi (czyli również zaburzenia SI) mogą nadzwyczajnie korzystać z tego, że otoczenie wspomaga mogą. Wspierane są zwłaszcza:
– indywidualne podejście dostosowane do potrzeb osoby z zaburzeniami sensorycznymi,
– wprowadzenie strategii ułatwiających radzenie sobie z codziennymi sytuacjami (np. słuchawki przeciwdźwiękowe, wybór odpowiedniej tkaniny ubrań, stosowanie narzutów obciążeniowych)
– terapia łączona z wykorzystaniem interdyscyplinarnego zespołu specjalistów.

W naszym życiu i funkcjonowaniu niebagatelna rolę odgrywa sensoryczne postrzeganie. Problemy związane z zaburzeniami sensorycznymi mogą znacząco utrudniać codzienne życie. Kluczem jest postać o tym, czym są oraz jak częstować objawów tych zaburzeń oraz być obecni jako wsparcie. Słowa klucze w sbie zawierają odpowiedź: cierpliwość, empatia, zrozumienie i działanie w celu optymalizacji codziennego funkcjonowania.

Zrozumienie zaburzeń sensorycznych

Artykuł przedstawia istotę zaburzeń sensorycznych, które dotyczą problemów z przetwarzaniem informacji zmysłowych przez mózg. Określenie to często kojarzy się z zaburzeniami integracji sensorycznej (SI), wpływającymi na funkcjonowanie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Objawy opisanych problemów są zróżnicowane i mogą obejmować nadwrażliwość na bodźce, trudności z koordynacją ruchową, niską tolerancję na zmiany, problemy z koncentracją czy trudności emocjonalne.

Rola sensorycznego postrzegania w codziennym życiu jest niebagatelna, dlatego mając świadomość tego, czym są zaburzenia sensoryczne (SI), można otoczyć wsparciem osoby z tymi trudnościami. Wyzwanie polega na odróżnieniu zaburzeń sensorycznych od innych problemów, takich jak ADHD czy autyzm, co wymaga współpracy z interdyscyplinarnym zespołem specjalistów. Pomoc indywidualnego podejścia i terapii wspierających codzienne funkcjonowanie jest kluczem do budowania świata sprzyjającego osobom z zaburzeniami sensorycznymi.

Back to top button